Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KISBÜSEM) Kuruldu.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KISBÜSEM), Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Senato’su kararıyla kurulmuştur.

Merkezin idari personeli: Müdür: Prof. Dr. Ömer KARA, Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. Ömer Göker, Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. Ece Emre Müezzin, Koordinatör Öğr. Gör. Büşra Mollaahmetoğlu, Merkez Sekreteri Ayşe Şeker’den oluşmaktadır.

KISBÜSEM, öncelikle kendi personeline, öte yandan kamuda ve özel sektörde toplumun her kesimine hizmet verebilen, kalite ve standartlarından taviz vermeden eğitimi sürdürebilen, ulusal ve uluslararası tanınırlığına sahip bir sürekli eğitim merkezi olmayı amaçlamaktadır.

Eğitim, öğretim ve birey merkezli öğrenmeye değer veren kurumumuzun öncelikli hedef ve gayesi öğrencilerin kariyer hedeflerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak, ihtiyaç duyulan alanlar için beklentilerini karşılayacak kurslar, seminerler, konferanslar ve eğitim programları planlamak ve düzenlemek, ayrıca ulusal ve uluslararası düzlemde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları ile toplumun tüm bireylerinin eğitim ihtiyaçlarını yüzyüze veya online düzeyinde karşılamaktır.

 

 

Bir cevap yazın