İDARİ YAPI:

Müdür: Prof. Dr. Ömer KARA

Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. Ömer Gökel

Merkez Sekreteri Ayşe Şeker      

Koordinatör Öğr. Gör. Büşra Mollaahmetoğlu