Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KİSBUSEM), 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na bağlı olarak Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinin senota kararıyla …..2019 yılında kurulmuş bir merkezdir.

 

AMAÇ

KISBÜSEM, üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programlarını düzenlemek, eğitim projelerinin oluşturulmasına destek olmak ve bu programlar aracılığıyla üniversitemizin toplum, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesi ile ülkemizin eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

 

KAPSAM

Gelişen ve değişen dünya koşullarında eğitim, öğretim ve birey merkezli öğrenmeye değer veren kurumumuzun öncelikli hedef ve gayesi öğrencilerin kariyer hedeflerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak, ihtiyaç duyulan alanlar için beklentilerini karşılayacak kurslar, seminerler, konferanslar ve eğitim programları planlamak ve düzenlemek, ayrıca ulusal ve uluslararası düzlemde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları ile toplumun tüm bireylerinin eğitim ihtiyaçlarını yüzyüze veya online düzeyinde karşılamaktır.

 

EĞİTİM ALANLARI

Bu hedefler çerçevesinde farklı eğitim programı, seminerler, çalıştaylar, kurslar, konferanslar, sertifika programları düzenlemektedir. Bunlar, ihtiyaç duyan herkesin katılabileceği programlar olabileceği gibi, özel sektör ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu özel programlar da olabilmektedir.

Başka bir ifadeyle hem kendi üniversitemiz personeli (idari ve akademik) için  hem diğer üniversitelerin bireyleri için kendilerini geliştirmeye ve bireysel gelişim ve dönüşümlerini sağlamaya yönelik hizmet içi kurumsal eğitim program ve etkinlikler yanında kamu ve özel sektör için ihtiyaç alanlarında mesleki eğitim programları ve sertifika programları, ihtiyaç duyan bireyler için spor eğitim programları, kültür, sanat ve kişisel gelişim programları, bilgisayar-bilişim programları, beceri kazanma programları, dil eğitim programları, sınava hazırlık programları, meslek edindirme programları, ileri uzmanlık programları, çocuk eğitim programları gibi alanlarda programlar ve etkinlikler düzenlemektedir. Bunların haricinde ihtiyaç duyulan her alanda yeni programlar ihdas ederek uzmanlarıyla ihtiyaç sahiplerini buluşturmak için tekliflere de açıktır.

 

İLKELER

İlkemiz, kaliteli eğitim ve çalışma etiğidir. Bu ilkeyle eğitimlerimizi üniversitemizden ya da dışarıdan alanında uzman markalaşmış öğretim elemanları ve eğitmenler vermektedir.

 

BELGELENDİRME

Tüm eğitim programlarımıza katılanlara programın çeşidine, eğitim alanına ve  süresine uygun şekilde belge verilmektedir. Belli bir alanda bilgi ve beceri kazandıran, sonunda da başarı değerlendirmesi yapılan eğitim programlarında “başarı belgesi”, kısa süreli ve daha çok bilgilendirme amaçlı, sonunda başarı değerlendirmesi yapılmayan program ve etkinliklere katılanlara “katılım belgesi”, yirmi saat üzerinde gerçekleştirilen yetiştirici programlara da “sertifika” verilmektedir.