Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KISBÜSEM) Kuruldu.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KISBÜSEM) Kuruldu. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KISBÜSEM), Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Senato’su kararıyla kurulmuştur. Merkezin idari personeli: Müdür: Prof. Dr. Ömer KARA, Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. Ömer Göker, Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. Ece Emre Müezzin, Koordinatör Öğr. Gör. Büşra Mollaahmetoğlu, Merkez Sekreteri Ayşe…

Continue Reading