KIBRIS ARAŞTIRMALARI VE İNCELEMELERİ DERGİSİ 4. SAYISI YAYIMLANDI.

KIBRIS ARAŞTIRMALARI VE İNCELEMELERİ DERGİSİ 4. SAYISI YAYIMLANDI.

Konu ile ilgili Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi Editörü Yrd. Doç. Dr. Zeki Akçam şunları ifade etti:

Dergi Editörü Yrd.Doç.Dr. Zeki AKÇAM, KKTC Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak, Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri dergimizin dördüncü sayısıyla karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2017 yılında yayımlamaya başlayan dergimizin bu sayısında, 7 araştırma ve 1 derleme makalesi yer almaktadır.

Bu sayımızdan itibaren, dergimizin sosyal bilimler alanındaki konuları genişletilerek Psikoloji ve Özel Eğitim de dahil edilmiştir.

Çok karmaşık bir yapıya sahip olan insanoğlunu tek bir disiplin ile anlamamız ve çözmemiz mümkün olmayacaktır. Bu bağlamda, Kıbrıs Türkleri ile ilgili konular mümkün olduğunca genişletilmeye çalışılmıştır.

Konuları genişletmek maksadı ile tarih ve edebiyat alanı dışında psikoloji ile özel eğitim alanlarından iki makale çağrılmıştır. Bu makalelerin birincisinde Yrd. Doç. Dr. Ece Emre Müezzin, KKTC’deki psikolojik danışmanların teknolojik bağımlılıklarına ilişkin görüşlerini irdelemiş, konuyla ilgili çözüm önerileri ortaya koymuş; ikinci makalede Mukaddes Demirok ve Ayşegül Akçam ise KKTC’de özel gereksinimli çocukların okuma yazma öğrenmelerine ilişkin öğretmen görüşleri ile ilgili KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa’da faaliyetlerine devam eden iki özel eğitim okulunda çalışan 15 öğretmen ile görüşme yapmış ortaya çıkan sonuçları değerlendirmişlerdir.

Bu sayımızda, Türk halkbilimi ve Türk kültür tarihinin önemli araştırmacılarından Prof.Dr. Umay Türkeş Günay, Kıbrıs meselesine yönelik olarak 21. yüzyıl bakış açısı ile tarihî, sosyal, kültürel ve siyasî bağlamları dikkate alarak, sosyal bilimcilerin ufuklarını açacağına inandığımız yeni değerlendirmeler yapmıştır.

Neval Konuk Hallaçoğlu, karşılaştırmalı bir çalışma yapmış, Kıbrıs ve Rodos adalarındaki iki kütüphanemizi mekân-insan ilişkisi bakımından değerlendirmiştir. Bir bakıma zaman, mekân ve insanı iki ada ile Türk-İslâm kültürü bağlamında yeniden yorumlamaya çalışmıştır.

Hacı Ermiş, Kıbrıs Türk halk kültüründe çok önemli bir yere sahip olan Mevlit geleneğinin dinî hayata olan etkilerini irdelemiştir.

Dr. Nebiye Konuk ve Öğr. Gör. Büşra Mollaahmetoğlu, Kıbrıs Türklerindeki din olgusu ile inanç ve törenleri yapmış oldukları derlemelerden hareketle sosyoloji biliminin bakış açısı ile inceleyerek Türk kültür ekolojisini de dikkate alarak çeşitli sosyolojik tahliller yapmışlardır.

Yrd. Doç. Dr. Fatma Şensoy tarayabildiği Kıbrıs şer’iyye sicillerinden hareketle kadınların kurmuş olduğu vakıflarla ilgili bir içerik analizi yapmıştır. Bu bağlamda, dergimiz bir sonraki sayısı için yazı kabul etmeye başlamıştır.

Yazı göndermek için lütfen şu linkten işlem yapınız: http://dergipark.gov.tr/kaid