Bildiri Özeti: Bildiri Özeti 300 kelimeyi geçmemelidir. Bildiri özetinin tamamında Times New Roman fontu ve 12 punto büyüklüğünde yazı karakterleri kullanılmalıdır. Bildiri Başlığı ortada ve tüm harfleri BÜYÜK olacak şekilde yazılmalıdır. Başlığın hemen altına ise bildiriyi yazanın adı-soyadı BÜYÜK harflerle yazılmalı ve dipnota unvanı, üniversitesi ve elektronik posta adresi eklendikten sonra aşağıdaki adrese Word ortamında gönderilmelidir.