Kamuoyuna Duyurulur

KAMUOYUNA DUYURULUR

Üniversitemizin Hukuk Fakültesi dekanlığını yürütmekte iken idari sorumluluklarını aksatması nedeniyle Dekanlık görevine son verilen Av. Doç. Dr. Mehmet Köksal’ın geçtiğimiz günlerde kurumumuzu suçlayıcı sosyal medya mesajları, görevine son verilen eski bir yöneticinin öç alma duygusu ile dile getirdiği asılsız, mesnedsiz, saldırgan ve kurum itibarını bilinçli olarak zedeleyici itham ve hakaretler ihtiva etmektedir. Belirtilen ithamların görev süresinin dolduğu 28 Mayıs 2019 tarihine kadar yazılı olarak Rektörlüğümüze iletilmemesi de ortaya konanların gerçek dışı olduğunu göstermektedir.

KISBÜ, bu itham ve hakaretler karşısında bütün kanuni haklarını saklı tutulmakla birlikte, ilgili kişi hakkında gerekirse hukuki yollara başvuracağını kamuoyuna saygı ile duyurur.

 

KISBÜ Rektörlüğü