Faculty of Humanities and Social Sciences

Programmes

Programme Duration Degree Language Advisor Advisor E-mail Advisor Extension
Psychology 4 Years Graduate Turkish

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde sosyal bilimler, beşeri bilimler ve eğitim konularının eşsiz bir uyumu vardır. Fakültemizin akademik ortamı bakımından en önemli özelliği öğrenciler ve akademisyenler arasındaki yakınlıktır. Fakültemiz araştırma ve öğretme faaliyetleri insan deneyiminin çeşitli boyutlarına ve hızla değişen dünyada karşılaştığımız tüm kültürel, ekonomik ve sosyal zorluklara odaklanmaktadır.

Fakültemiz, öğrencilerin öğrenmeye olan isteklerini arttırmak, öğretme ve öğrenmeyi desteklemek ve konularını tanıtmak için tasarlanmış aktif programlara sahiptir.

Fakülte'nin amacı, beşeri bilimlerin, sosyal bilimlerin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bilimsel araştırmaların önde gelen merkezi olarak ününü geliştirmektir.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan, toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlara dayalı yapılandırılmış disiplinler arası temele dayanan programlar sunmaktadır. Öğrencilerimize, hem akademik hem de bireysel konularda kendileriyle bire bir ilgilenen aktif kadromuzla bir arada destekleyici ve yenilikçi bir öğrenme ortamı sunuyoruz.