III. KIBATEK KIBRIS TÜRK EDEBİYATI VE EDEBİYATÇILARI SEMPOZYUMU

5-7 MART 2018

“III. KIBATEK KIBRIS TÜRK EDEBİYATI VE EDEBİYATÇILARI SEMPOZYUMU” 5-7 Mart 2018 tarihlerinde, KIBATEK (Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı ve Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu) ile KISBÜ (Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi), Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi, KITED (Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Derneği işbirliğinde KKTC’de gerçekleştirilecektir.

Sempozyum, başlangıcından bu güne Kıbrıs Türk edebiyatı ve edebiyatçıları bağlamında olacaktır. Kıbrıs Türk Edebiyat Tarihi ve mukayeseli edebiyat bağlamındaki bildiriler tercih edilecektir.

Sempozyuma, bildiri sunarak; panel sunum yaparak ya da gözlemci olarak katılmak mümkündür.

Başvurular ve bildiri/sunum özetleri için son günün 15 Aralık 2017 olduğu sempozyum da bildiri/sunum metinlerinin ulaştırılması için son gün 31 ocak 2017 olarak belirtilmiştir. 4 Mart 2018 katılımcıların toplanması,5-7 Mart tarihlerinde de sempozyumun icra edilmesi takvim olarak belirtilmiştir. Son olarak bildirilerde düzenleme için son gün 25 Mart 2018 olarak belirtilmiştir.

Sempozyum katılım koşulları ise şu şekilde belirtilmiştir:

KKTC’ye ulaşım katılımcılara aittir. Havaalanı – otel transferleri katılımcılara aittir ancak Koordinasyon Ve Düzenleme Kurulu bu transferleri yapmak için çaba harcayacaktır.KKTC’deki giderler (konaklama, yemekler, ara ikramlar ve transferler) Koordinasyon Ve Düzenleme Kurulu tarafından sağlanacaktır.
Sempozyuma katılanlar; verilecek hizmetleri Düzenleme Kurulu’nun öngördüğü şekilde peşinen kabul etmiş sayılırlar. Katılım Bedeli 100 TL’dır.

 

Sempozyuma katılmak için başvuru, takvimde de belirtildiği gibi 15 Aralık 2017’e kadar, 200 sözcükten az olmamak üzere bildiri/sunum özeti eklenerek: ismail.bozkurt@gmail.com, kibatek@gmail.com ve huseyinezilmez@hotmail.com adreslerinin üçüne birden, “KKTC EDEBİYAT” başlığı ile  yapılmalıdır.. Başvuruda, başvuru sahibinin adı, soyadı, kurumu, iletişim bilgileri (telefon, faks, e posta, posta) ile bir KIBATEK etkinliğine ilk kez katılacaklar için kısa özgeçmiş de yer almalıdır.

 

Başvurunun kabul edilmesi durumunda bildirinin tam metni, 31 Ocak 2017 tarihine kadar: ismail.bozkurt@gmail.com, kibatek@gmail.com ve huseyinezilmez@hotmail.com
adreslerinin üçüne birden ve “KKTC EDEBİYAT” başlığı ile gönderilmelidir. Bildirilerin kitaplaştırılması çalışmalarına Sempozyum öncesinde başlanacak ve 25 Mart 2018’e kadar katılımcılara bildirilerinde düzenleme/düzeltme yapma olanağı verilecektir.
Bildirilerin eklerle birlikte MS Word formatında, 12 punto olmalı ve 15 A4 sayfasını, bir diğer deyişle yaklaşık 6000 sözcüğü aşmamalıdır.

100 TL’lik “Katılım Bedeli” Sempozyum öncesinde kayıt yapılırken nakit olarak görevlilere yatırılır.

 

 

 

Düzenleyici Kuruluşlar

KIBATEK Vakfı (Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı), KKTC.

KISBÜ (Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi);  KKTC

KTKD (Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi); Ankara – Türkiye

KIBATEK (Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu); Ankara – Türkiye

KITED (Kıbrıs Türk Edebiyatı Ve Edebiyatçıları Derneği); KKTC
Koordinasyon ve Düzenleme Kurulu:

İsmail Bozkurt/KIBATEK Vakfı Başkanı – Sempozyum Genel Koordinatörü

Prof. Dr. Habib Derzinevesi / KISBÜ Temsilcisi

Dr. Ahmet Zeki Bulunç / Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı

Metin Turan / KIBATEK Türkiye Başkanı – Sempozyum Türkiye Koordinatörü

Hüseyin Ezilmez / Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Derneği Temsilcisi
Nihan Ağan – Sempozyum Sekreteri

 

 

Akademik Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ali Yakıcı (Türkiye)

Prof. Dr. Ayten Er (Türkiye)

Prof. Dr. Babahan Şerif (Özbekistan)

Prof. Dr. Birsen Karaca (Türkiye)

Prof. Dr. Cengiz Tosun (Türkiye)

Prof. Dr. Eunkyung Oh (Güney Kore)

Prof. Dr. Fabio L. Grassi, (İtalya)

Prof. Dr. Fikret Türkmen (Türkiye)

Prof. Dr. Irına Driga (Ukrayna)

Prof. Dr. Mariya Repenkova (Rusya)

Prof. Dr. Medine Sivri (Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet Oğuz Cebeci (Türkiye)

Prof. Dr. Meral Demiryürek (Türkiye)

Prof. Dr. Metin Ekici (Türkiye)

Prof. Dr. Nizami Muradoğlu (Azerbaycan)

Prof. Dr. Oğuz Karakartal (KKTC)

Prof. Dr. Saadettin Yıldız (KKTC)

Prof. Dr. Sevim Akten (Türkiye)

Prof. Dr. Tuğrul İnal (Türkiye)

Prof. Dr. Tülin Arseven (Türkiye)

Prof. Dr. Ulvi Keser (KKTC)

Doç. Dr. Adriana Luminita Raducanu (Romanya)

Doç. Dr. Apollanaria Avratino (Rusya)

Doç. Dr. Betül Mutlu (Türkiye)

Doç. Dr. Elmira Fikretkızı – Kekeç (Azerbaycan)

Doç. Dr. Galina Miskinana (Litvanya)

Doç. Dr. Grazyna Grazyna Zajac (Polonya)

Doç. Dr. Mehmet Çevik (Türkiye)

Doç. Dr. Osman Erciyes (KKTC)

Doç. Dr. Şevket Öznur (KKTC)

Yard. Doç. Dr. Burak Gökbulut (KKTC)

Yard. Doç. Dr. Elza Alışova Demirbağ (KKTC)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır (KKTC)

Yard. Doç. Dr. Nazım Muradov (KKTC)

Yard. Doç. Dr. Yurdal Cihangir (KKTC)

Yard. Doç. Dr. Zeki Akçam (KKTC)

Dr. Emin Onuş (KKTC)

 

İletişim ve Koordinasyon:

Her türlü iletişim ve koordinasyon hizmetini (başvurular, bildiri/sunum özetleri, bildirilerin/sunumların tam metinleri, katılım bedelinin ödenmesi/yatırılması dahil) yürütecek olanlarla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

İsmail Bozkurt          Adres:  Adnan Sipahi Sokak, Ortaköy – Lefkoşa, KKTC.

Telefon:        +90 542 852 78 15               E-Posta:        ismail.bozkurt@gmail.com

Hüseyin Ezilmez         Adres:  Girne – KKTC            Telefon:        + 05338603647

E-Posta:         huseyinezilmez@hotmail.com

Metin Turan             Adres:  KIBATEK Genel Merkezi- Konur Sokak 36/13, Kızılay-Ankara

Tel/ Faks:      +90 532 787 37 30 – 0312 425 39 20              E-Posta:        kibatek@gmail.com

 

 

“III. KIBATEK ULUSLARARASI KIBRIS TÜRK EDEBİYATI VE EDEBİYATÇILARI SEMPOZYUMU”

(KKTC; 5-7 Mart 2018)

Başvuru Formu

Adı, Soyadı

Kurumu, Makamı

Sempozyum’da Yer Alış
  1. Bildiri Sunma
1
  1. Panel Sunumu
2
Adres  

 

Telefon  

 

Faks  

 

E-Posta  

 

Ek’ler 120 sözcükten az olmamak üzere bildiri özeti ile kısa özgeçmiş eklenecek.

NOT: 15 Kasım 2017 tarihine kadar Koordinasyon ve Düzenleme Kurulu’na gönderilmelidir.