Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Müfredatı

 

1. Yıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı Kredi AKTS
HUK101 Hukuk Başlangıcı 2 8
HUK103 Medeni Hukuk (Giriş - Kişiler Hukuku-Aile Hukuku) 4 11
HUK105 Anayasa Hukuku 4 10
HUK107 Roma Hukuku 2 8
HUK109 İktisat 2 4
TRE115 Türk Dili I (1.Dönem) 2 2
TRE116 Türk Dili II (2.Dönem) 2 2
TRH115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (1.Dönem) 2 2
TRH116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2.Dönem) 2 2
İNG101 İngilizce I (1.Dönem) 2 2
İNG102 İngilizce II (2.Dönem) 2 2
BİT111 Bilişim Teknolojileri (1. Dönem) 2 3
  Fakülte Seçimlik I (2. Dönem) 2 4
Toplam   26 60

 

 

2. Yıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı Kredi AKTS
 HUK201 Ceza Hukuku  (Genel Hükümler) 4 10
 HUK203 İdare Hukuku 3 8
 HUK205 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) 4 10
 HUK207 Devletler Genel Hukuku 3 6
 HUK209 Kamu Maliyesi 2 6
 HUK211 Türk Hukuk Tarihi 2 4
  Fakülte Seçimlik III (1. Dönem) 2 4
  Fakülte Seçimlik IV (2. Dönem) 2 4
  Üniversite Seçimlik I (1. Dönem) 2 4
  Üniversite Seçimlik II (2. Dönem) 2 4
Toplam   26 60

 

 

 

 

3. Yıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı Kredi AKTS
 HUK301 Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) 3 8
 HUK303 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) 3 8
 HUK305 Eşya Hukuku 3 8
 HUK307 İdari Yargılama Hukuku 2 4
 HUK309 Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler Hukuku) 3 6
 HUK311 Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi 2 4
 HUK313 Medeni Yargılama Hukuku 3 6
 HUK315 Vergi Hukuku 2 4
  Fakülte Seçimlik V (1. Dönem) 2 4
  Fakülte Seçimlik VI (2. Dönem) 2 4
  Üniversite Seçimlik (2. Dönem) 2 4
Toplam   26 60

 

 

4. Yıl
Ders Kodu Ders Ad‎ı Kredi AKTS
HUK401 Genel Kamu Hukuku (Devlet Teorisi- İnsan Hakları) 2 4
HUK403 Ceza Yargılaması Hukuku 3 6
HUK405 İcra-İflas Hukuku 3 6
HUK407 İş Hukuku 3 6
HUK409 Sosyal Güvenlik Hukuku 2 4
HUK411 Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak-Deniz Ticaret ve Sigorta) 3 8
HUK413 Miras Hukuku 2 4
HUK415 Devletler Özel Hukuku 3 6
HUK 416 Avrupa Birliği Hukuku 2 4
HUK 418 Adli Tıp 2 4
  Fakülte Seçimlik VII (1. Dönem) 2 4
  Fakülte Seçimlik VIII (2. Dönem) 2 4
Toplam   29 60