KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE

HUKUK FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİM ve YILLIK DERS PROGRAMI

 

Hukuk Fakültesi Dekanlığımızca alınan karar çerçevesinde, Fakültemizde dönemlik ders sisteminden yıllık ders sistemine geçilmiştir. Sadece seçimlik dersler dönemlik olarak okutulacaktır. Fakültemizde yıllık ders sistemine geçilmesi ile birlikte bazı ilke ve akademik takvim değişikliği olacaktır.

Yıllık sisteme geçiş ile birlikte yeni akademik takvimimiz ekte yer almaktadır.

Dersler ve ara sınavlar ile final sınavlarına ilişkin yeni ilkeler şu şekilde belirlenmiştir:

 • Güz yarıyılının ve bahar yarıyılının sonunda olmak üzere, her dersten iki ara sınav yapılacaktır.
 • Ara sınavların yılsonu ders geçme notuna etkisi %30 olacaktır.
 • %30‘luk etki hesap edilirken iki ara sınavın ortalaması alınacaktır. Birinci ara sınavına girilmiş olup ikinci ara sınavına girilmemişse, ara sınav notu ikiye bölünerek ortalamanın %30 geçme notuna etki notu olarak hesap edilecektir.
 • Ara sınavların mazeret sınavı olmayacaktır.
 • Final sınav notunun %70’i geçme notunun belirlenmesinde etkili olacaktır.
 • Bütünleme sınav sonuçları da final sınav sonuçları gibi değerlendirilecektir.
 • Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.
 • Geçme notu 60’tır. Bir başka söyleyişle ara sınav notunun %30’u ile final veya bütünleme notunun %70’inin toplamı en az 60 olmalıdır.
 • Bağıl sistem ve çan eğrisi uygulaması her dönem öğretim üyesinin takdirine bırakılmıştır.
 • Mezuniyet için en az 2.00 ortalama aranmaktadır. Bu ortalama, mezun olmak için alınması gereken tüm derslerin ortalamasının (dört yılın sonunda) birlikte değerlendirilmesi ile hesaplanacaktır.
 • Mezuniyet için tek ders ve üç ders sınavları açılabilecektir.
 • Sınav programlarını kontrol ederek sınavın tarihini, saatini ve yerini teyit etmek öğrencinin sorumluluğundadır.
 • Tüm öğrenciler, kendilerine bildirilmiş olan sınav salonlarında sınavlarına girmelidir. (Belirli bir salon için resmi sınav listesinde ismi olmayan bir öğrenci, sadece sınav salonundaki gözetmen tarafından dersin öğretim elemanının veya Fakülte Sınav Koordinatörü’nün bu yapılan değişiklikten haberdar edilmesi durumunda sınava girebilir. Bu şartlar doğrultusunda gözetmen öğrencinin adını sınav listesine ekler)
 • Öğrenciler, gözetmen tarafından belirtilen veya ‘sınav devam listesindeki’ sıraya göre oturacaklardır. Gözetmen, gerekli gördüğü takdirde sınav esnasında öğrencilerin yerini değiştirebilecektir.
 • Sınavın ilk 30 dakikasından sonra öğrencilerin sınav salonuna girmelerine izin verilmeyecektir.
 • Sınavın ilk 30 dakikası içerisinde hiçbir öğrenci, mazereti ne olursa olsun sınav                             salonundan ayrılmamalıdır.
 • Öğrencilerin sınava başlamadan önce soru kâğıdının başındaki talimatları okuması gerekmektedir.
 • Öğrenciler, kimlik belgelerini kanıtlamak için KISBÜ kimlik kartlarını veya alternatif fotoğraflı kimliklerini ibraz etmelidir. Sınav boyunca kontrol edilebilmesi için kimliklerini masalarının üzerine tutmaları gerekir. Geçerli kimlik göstermeyen öğrenciler, sadece dersin öğretim elemanı onayı ile sınava girebilirler.
 • Sınav sırasında oluşabilecek acil ihtiyaçlar için eğer salonda yeterince gözetmen varsa, gözetmen eşliğinde ancak salondan ayrılınabilir. Gözetmen eşliğinde olmaksızın (tuvalet ihtiyacı dâhil) sınav salonundan ayrılan öğrenciler, mazeretleri ne olursa olsun, sınav salonuna hiçbir şekilde tekrar geri dönemezler.
 • Tıbbi veya diğer koşullardan dolayı özel düzenlemelere ihtiyaç duyulması halinde, dersi veren öğretim elemanına sınav tarihinden en az bir hafta önce durum hakkında haber verilmelidir.
 • Sınav salonuna getirilen her materyal gözetmen tarafından denetlenebilir.
 • Tüm kişisel eşya, evrak çantası, çanta, kitap, not, kalem kutusu vb. Gözetmen tarafından sınav salonunda belirlenen bir alana yerleştirilmelidir. Özellikle, öğrencilerin masalarında kalem kutusu veya benzeri bir malzemenin olması yasaktır.
 • Öğrenciler sınavla ilişkili veya ilişkisiz üzerlerinde herhangi bir yazılı materyal bulunmadığından emin olmak zorundadırlar, böyle bir durumda öğrencinin sınav yönetmeliğinde ki kuralları ihlal etmiş olduğu kabul edilecektir.
 • Seçimlik dersler yarıyıllık derslerdir. Bu derslerin vize sınavları dersin öğretim üyesinin talep etmesiyle ilgili dersin ders saatleri içerisinde yapılır. Hukuk Fakültesi’nin yeni akademik takvimindeki güz dönemi ara sınav tarihleri seçimlik derslerin Final sınav tarihleridir. İkinci dönem (Bahar Dönemi) seçimlik derslerin vize ve final sınavları ilan edilen tarihlerde yapılacaktır.
 • Üniversitede yaz okulu da açılabilir. Yaz Döneminde ancak daha önce başarısız olunan derslerin alınması mümkündür. Bir sonraki döneme ait dersler alınamaz. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç dört haftadır. Yaz okulunda açılan her ders için o dersin normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.
 • Yaz Okulundan alınan dersler 3 dersi veya 20 AKTS kredi değerini geçemez.
 • Geçici Madde 1: İkinci sınıf ve üçüncü sınıflarda DC ve DD ile şartlı geçişler dört yılın ortalamasına göre değerlendirilecektir. Bu nedenle 2018-2019 öğretim yılı ders kayıtları yeniden düzenlenecek. Bu durumda olan öğrencilerin üst sınıftan ders alma işlemleri yeniden yapılacak ve şartlı geçiş ile ilgili durumları dört yılın sonundaki ortalamaya göre belirlenecektir.
 • Geçici Madde 2: 2018 yılından önce kayıt olmuş olan ve bugüne kadar dönemlik derslerinden bir dönemi başarıp da diğer dönemi başaramamış olanlar, başarısız oldukları dönemden (derslerden) geçinceye kadar o ders fakülte tarafından dönemlik olarak açılacak ve öğrenciler o dersin (dönemin) sınavlarına eski akademik takvime göre gireceklerdir.

 

Hukuk Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Mehmet Köksal

 

             

Hukuk Fakültesi Akademik Takvim

 

Ders Kayıtları ve Danışman Onayları                                                      10-14 Eylül 2018

Güz Yarıyılı Öğretim Başlangıcı ve Derslerin Başlangıcı                       17 Eylül 2018

Rapor Mazeretli Ders Kayıt İşlemleri                                                      24 Eylül 2018

Ders Ekleme -Çıkarma Başvuruları                                                         8-12 Ekim 2018

Cumhuriyet Bayramı                                                                                29 Ekim 2018

Geçici Madde 2 Kapsamında Alınan Dersler İçin Ara Sınav Dönemi    5-12 Kasım 2018

KKTC Cumhuriyet Bayramı                                                                    15 Kasım 2018

Mevlit Kandili                                                                                          20 Kasım 2018

Fakülte Derslerinin Son Günü                                                                 04 Ocak 2019

Ara Sınav Dönemi                                                                                   7 – 14 Ocak 2019

(Geçici Madde 2 Kapsamında Alınan Dersler İçin Final Sınavları)

Bütünleme Sınav Tarihleri                                                                        21 – 22 Ocak 2019

(Geçici Madde 2 Kapsamında Alınan Dersler İçin Bütünleme Sınavları)

Ara Sınav Notlarının Teslimi ve Sisteme Giriş İçin Son Gün                 30 Ocak 2019

Yarıyıl Tatili                                                                                             23 Ocak-18 Şubat 2019

Bahar Yarıyılı                                                                                           18 Şubat-05 Mayıs 2019

Bahar Yarıyılı Ara Sınav Dönemi                                                            18 Mart – 27 Mart 2019

Bahar Yarıyılı Ara Sınav Notlarının Teslimi ve Sisteme

Giriş İçin Son Gün                                                                                   05 Nisan 2019

Final Sınavları                                                                                          08 – 18 Mayıs 2019

Dönem Sonu Notlarının Teslimi ve Sisteme Girişi İçin Son Gün           25 Mayıs 2019

Bütünleme Sınav Tarihleri                                                                      27 – 31 Mayıs 2019

Bütünleme Notlarının Teslimi ve Sisteme Girişi İçin Son Gün              10 Haziran 2019

Yaz Okulu Derse Yazılma İşlemleri                                                        24 -25 Haziran 2019

Yaz Dönemi Başlangıcı                                                                           01 – 26 Temmuz 2019

Yaz Dönemi Sınav Haftası                                                                      05 – 10 Ağustos 2019