Hukuk Fakültesi Dekanın Mesajı

Değerli hukukçu adayları, her alanda olduğu gibi gerek üniversite sayısında gerekse buna paralel olarak hukuk fakülteleri sayısında önemli ölçüde artış olmuştur. Öncelikle şu hususun bilinmesi ve içselleştirilmesi gerekir: Hukuk mevcut yasal düzenlemeler karşısında bir fakülte bölümü değil, bizatihi kendisi fakültedir. Bu itibarla olması gerektiği gibi bu hususun böylece bilinmesi gerekir. Zira mezun olan arkadaşlarımız bir fakültenin bölümü değil, doğrudan hukuk fakültesi diplomasını almaya hak kazanmaktadırlar. KISBÜ. Hukuk Fakültesi çok genç bir hukuk fakültesidir ve 2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılında öğretim faaliyetine bir vakıf üniversitesi olarak yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa şehrinde bulunan Hala Sultan Külliyesinde başlamıştır.

Değerli hukukçu adayları, sayısı oldukça artan hukuk fakültelerinin esasen tümü mezunlarına aynı yasal hakları sağlamaktadır. Hukuk fakültelerinin geleceğe taşınmasında öncelikle ve özellikle iyi, kendi alanlarında uzman bir hukuk öğretim kadrosuna sahip olabilmek önce gelir. Biz hukuk fakültemizde bunu gerçekleştirecek sağlam bir yapı kurmak için yola çıktık ve bu doğrultuda hukuk teknisyeninden ziyade muhakeme kabiliyetine sahip hukukçular yetiştirmeyi hedefledik.

Değerli hukukçu adayları unutulmamalıdır ki, Yargı Teşkilatı, Yasama ve Yürütme saç ayaklarından oluşan Devlet tüzel kişiliğinin olmazsa olmaz bir unsurudur. Bizim de en temel amacımız yargı teşkilatının çeşitli kademelerinde uluslararası bir özgüvenle görev alabilecek hukukçular yetiştirmektir. Bunun için de normal şartlarda dürüst rekabet ortamına kendimizi hazırlamak durumundayız. Bir diğer deyimle nitelikli hukukçular yetiştirme çabamızdan hiç vaz geçmeden sadece söz olarak değil öz olarak da hukukçu nasıl olmalı hususlarında bilinç oluşturmak temel görevlerimiz arasındadır. Çünkü hukuk mesleği hayatımız boyunca, gerçekten her açıdan nitelikli hukukçuların başarılı olacağını kaçınılmaz olarak göreceğiz.

Değerli öğrenci arkadaşlarımız, hızlı akan bir nehir gibi sürekli akan zaman toplumun ihtiyaçlarını sürekli değiştirmektedir. İşte hukuk kuralları toplumun bu ihtiyaçlarına zamanında cevap vermek durumundadır. Aksi takdirde güncel gelişimin gerisinde kalacağımız kaçınılmazdır. Yargı teşkilatının veya devletin diğer bürokratik alanlarında görev aldığınızda bunları hiç bir zaman akıldan çıkarmamalısınız. Devletimizin ve toplumumuzun geleceği için bulunduğumuz yerlerde sorun olan, nasıl olmazı gösteren değil, nesnel hukuk çerçevesinde sorunları çözen hukukçular olmalısınız. Bu yönde bizler de kendi üzerimize düşen görevleri elbette yerine getirmekle yükümlüyüz ve bunları gerçekleştirmekte kararlıyız.

Değerli hukukçu adayları, genel olarak bilindiği üzere hukuk fakültelerinden mezun olan bireyler olarak, avukat, adli ve idari yargı hâkimi, savcı, noter, kaymakam gibi gerek yargı ve gerekse idari teşkilatlarda çok önemli görevlere aday olma haklarına sahip olmaktayız. Sadece bunlarla sınırlı olmayıp, gerek devletin her kademesinde gerekse özel sektörde yönetsel kadrolarda bulunabiliriz. Hukukçular esasen diğer toplum bilimleri fakülte ve bölümlerinden mezun arkadaşlarımızın çoğunun yapabildiği görevlere adaydır. Bunun tersi ise mümkün değildir. Bu itibarla tüm hukukçu adaylarının bu hususu yakından bilmesi gerekir.

Ayrıca her birimiz öğretim hayatımız boyunca mutlaka bir yabancı dili tercihen İngilizce’yi öğrenmemiz gerekir. Esasen hemen bütün yüksek öğretim kurumları İngilizce’yi öğretmek için ellerindeki imkanlarla iyi niyetli olarak ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak bunun çoğu kere yeterli olmadığını, kendimizin de bireysel olarak bu konuda kendimizi yetiştirmemiz gerektiği bilinç ve sorumluluğumuz bulunduğunu belirtmek isteriz. Esasen bu durum tüm alanlarda geçerlidir.

Üniversitemiz gerek mütevelli heyetimizin öngörüsü ve gerekse saygıdeğer rektörümüzün istişareler sonucu çeşitli üniversitelerle gerçekleştirdiği protokollerle kendisini bugüne ve geleceğe hazırlamaktadır. Bu protokollerin devamı hayata geçer tarzda gelecektir. Bu doğrultuda T.C. Adalet Bakanlığı ile de bu yönde çalışmalar başlamıştır.

Öte yandan KISBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle gerek Özel Hukuk ve gerekse Kamu Hukuk Anabilim dallarında yüksek lisansa da başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öyleyse lisansüstü öğretimimize devam ederek bu alanda öğretim elemanı olma seçeneğimizi de değerlendirebiliriz.

Kıymetli hukukçu adayı arkadaşlar,

Önemle belirtelim ki, iyi bir hukukçunun sadece derslerin verilmesi ile yetişmeyeceğini biliyoruz. Bu esas olmak üzere, seminerler, konferanslar ve sempozyumlar düzenleyerek alanlarında uzman öğretim elemanlarını da fakültemizde misafir edeceğiz.

Gerek bir özel hukuk bölümü öğretim üyesi ve gerekse fakültenin dekanı olarak uygulamaya, hukuki vakıların yürürlükteki yasal düzenlemeler karşısında nasıl çözüme kavuşturulması gerektiğine son derece önem atfettiğimi ifade etmek isterim.

Sonuç itibariyle bizler hukuk koyan değil, gerektiğinde olması gerekenin (de lege feranda) ne olduğu konusunda yasa yapıcılara yol gösterebilen, felsefi ve sosyolojik alt yapıya sahip hayatın gerçeklerini idrak eden, ayağı yere basan hukukçular olmalıyız. Bizim de hukuk fakültesi öğretim elemanı ekibi olarak özetle temel anacımızın bu olduğunu siz değerli arkadaşlarıma belirtmek isteriz.

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN

KISBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI