Hukuk Fakültesi 3.Sınıf İdari Yargı Dersi Alanlara Duyuru

Hukuk Fakültesi 3.Sınıf İdari Yargı dersini alan tüm öğrencilerin aşağıdaki karar metni ile derse gelmeleri önemle rica olunur.
T.C. Danıştay 15. Dairesi
Esas No : 2018/ 736
Karar No : 2018/ 6709
Karar Tarihi : 04.10.2018