HUK107 Roma Hukuku dersi 01.12.2018 Cumartesi günü yapılmayacaktır.

Değerli Hukuk Fakültesi Öğrencilerimiz;

HUK107 Roma Hukuku dersi 01.12.2018 Cumartesi günü yapılmayacaktır.