Prof. Dr. Mustafa Tümer

Prof. Dr. Mustafa Tümer

Rektör

Prof. Dr. Mustafa Tümer

Rektör

İletişim:

+90 (392) 233 55 22 / 200

mustafa.tumer@kisbu.edu.tr