3.Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi

3.Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi

28-30 Haziran 2019 Lefkoşa

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde, Nişantaşı Üniversitesi, Kazakistan Yessenov Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Çanakkle Onsekiz Mart Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi işbirliği ile 28-30 Haziran 2019 tarihlerinde Lefkoşa’da düzenlenecektir. Sosyal bilimlerin her alanından özgün bilimsel çalışmaların hakem değerlendirmesinden sonra kabul edileceği kongrenin dili İngilizce & Türkçe’dir.

Bildiri özeti son gönderim tarihi 7 Haziran 2019’dur. Akademik teşvik kriterlerini taşıyan kongremize Kanada, İngiltere, Kırgızistan, Kazakistan, Romanya ve KKTC’den de akademisyenler katılacaktır. Kongremizde ISBN numaralı özet ve tam metin Bildiri Kitabı yayınlanacaktır. Ayrıca kongre sitesinde belirtilen dergilerde makale olarak da yayımlanabilecektir. Siz değerli bilim insanlarının katılımlarından onur duyarız.

Lefkoşa’da buluşmak ümidiyle…

Prof. Dr. Mustafa TÜMER
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

3rd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress

28-30 June 2019 Lefkosa

The Congress will be held in Nicosia on 28-30 June 2019 hosted by the Cyprus Social Sciences University and in cooperation with Nişantaşı Üniversitesi, Kazakhstan Yessenov University, Selçuk University, Ankara Sosyal Bilimler University, Çanakkle Onsekiz Mart University, Osmaniye Korkut Ata University and İstanbul Esenyurt University. The language of the congress is English & Turkish. Deadline for abstract submission is June 7, 2019. Congress application and acceptance process will be done via abstract text. Academicians from Canada, England, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Saudi Arabia, Romania and TRNC will also participate in our congress. The paper will be published in the “Congress Paper” ISBN and the full texts will be published as an article in journals mentioned in the congress site.

We look forward to receiving your submissions and hoping to meet you in Lefkosa…

Prof. Dr. Mustafa TÜMER
Rector of Cyprus Social Sciences University

Contact/İletişim: www.emissc.org / emissc.info@gmail.com

Prof. Dr. Himmet KARADAL (hkaradal@gmail.com / 0506 466 00 77)

Dr. Ahmet Tuncay ERDEM (ahmeterdem@selcuk.edu.tr / 0544 845 9110)