2018-2019 Kayıt Kılavuzu

Kıymetli Öğrencilerimiz,

2018-2019 Öğretim Yılı kapsamında, Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıracak adaylar ile YKS ve DGS şartlarını karşılayarak kaydını yaptıracak aday öğrencilerimiz için hazırlanan bu kılavuzda; kayıt kabul şartları ve kayıt işlemleri, YKS tercih, yerleştirme şartları ve kayıt işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır.

Kayıt İşlemleri ile ilgili öğrenmek istediğiniz diğer sorularınız için ogrenci@kisbu.edu.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Karşılama Bilgisi

03-07 Eylül 2018 tarihlerinde Ercan Havalimanı tanıtım masalarımıza ulaşan aday öğrencilerimiz
09.00-17.00 saatleri içerisinde kendilerini karşılayacak Üniversite servislerimiz ile kayıt için
üniversitemize getirileceklerdir.

İlk Kayıt İşlemleri

Üniversitemize ilk defa kayıt olacak adaylar için gerekli belgeler ve kayıt işlemleri aşağıdaki gibidir.  Öğrencilerimizin belirtilen belgelerini hazır etmeleri gerekmektedir. Daha sonra 3-7 Eylül 2018 kayıt tarihlerinde aşağıdaki banka hesaplarına;

Öğretim Ücreti ve Kayıt Ücretini, TC Kimlik No ve İsimlerini Açıklama kısmına yazdırarak yatırmaları gerekir.

Bankadan alınan dekont muhasebe@kisbu.edu.tr adresine gönderilir.

Daha sonra dekont ve diğer belgeler ile birlikte öğrencilerin kayıt işlemleri için Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Kampüsünde yer alan Öğrenci İşlerine şahsen başvurarak kayıtlarını yapabileceklerdir.

Önemli Uyarı:

Kayıt esnasında bütün evrakların ibraz edilmesi gerekmektedir. Dosyasında eksik evrakları olan

öğrencilerin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

Sosyal Medya hesapları (Facebook, Twitter, Instagram vs.) üzerinden gönderilen dekontlar dikkate

alınmayacaktır. Dekontların muhasebe@kisbu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekir.

2018-2019 YKS Sınav ile TC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

KISBÜ’ye kayıt yaptırma hakkını elde eden öğrenciler aşağıdaki belgelerle Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne  ÖSYM’nin belirlediği kayıt tarihleri içerisinde (3-7 Eylül 2018 tarihlerinde) şahsen başvurup kayıtlarını yaptırabilirler.

Kayıt için Gerekli Belgeler

 • 2018 YKS sonuç belgesinin internet çıktısı ve 4 adet fotokopisi
 • Lise diplomasının aslı ve bu belgenin 6 adet fotokopisi,
 • Nüfus cüzdanının 1 adet sureti veya fotokopisi,
 • 6 adet vesikalık resim,
 • 29 yaşından büyük erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge. (Askerlik Durum Belgesi)
 • İkametgah Belgesi
 • Yıllık eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.( Kayıt ücreti Peşin, Eğitim Ücreti 1.ve 2. Dönem başlarında toplam 2 taksit olmak üzere ödenebilir)
·           Türk Lirası Hesabı
Banka Adı: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Şube Adı : KKTC Gönyeli Şubesi
Hesap Adı: Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
Hesap Cinsi : TL
Şube Kodu : 2102
Hesap No: 73117545-5004
IBAN No: TR14 0001 0021 0273 1175 4550 04

Aşağıda belirtilen sağlık raporları 3-7 Eylül tarihlerine kadar yetiştirilemediği taktirde 1 ay içerisinde Öğrenci İşlerimize teslim edilebilir.(1 ay süresinin geçmesine önem gösterilmektedir)

 • Sağlık Raporu(Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B ve Hepatit C) ve 2 adet fotokopisi
 • (Sağlık Raporunun, TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.)

Not: Muhaceret (İkametgah) işlemleri için öğrencilerin KKTC’ye pasaport ile giriş yapmaları gerekmektedir.

Üniversitemizin eğitim ücretleri Türk Lirası’dır. Fonlarda oluşabilecek değişiklik harçlara yansıtılabilecektir.

2018-2019 KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

KISBÜ’ye KKTC kontenjanı ile kayıt yaptırma hakkını elde eden öğrenciler aşağıdaki belgelerle Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne  ÖSYM’nin belirlediği TC uyruklu öğrenciler ile ayni kayıt tarihleri içerisinde (3-7 Eylül 2018 tarihlerinde) şahsen başvurup kayıtlarını yaptırabilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

KISBÜ sınavına katılan ve yerleşme hakkı kazanan öğrenciler ;

 • Lise diplomasının aslı ve bu belgenin 6 adet fotokopisi,
 • Nüfus cüzdanının 1 adet sureti veya fotokopisi,
 • 6 adet vesikalık resim,
 • 29 yaşından büyük erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge. (Askerlik Durum Belgesi)
 • İkametgah Belgesi
 • Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
 • Kayıt ve eğitim ücreti peşin olarak 1500₺ dir.
 • Sağlık Raporu(Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B ve Hepatit C) ve 2 adet fotokopisi
 • (Sağlık Raporunun, TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.)

DGS ile Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • 2018 DGS sonuç belgesinin internet çıktısı ve 4 adet fotokopisi
 • Ön lisans diplomasının aslı ve bu belgenin 6 adet fotokopisi,
 • Orjinal Transkript (Not Dökümü).
 • Nüfus cüzdanının 1 adet sureti veya fotokopisi (Erkek öğrenciler için 6 adet fotokopi),
 • 4 adet vesikalık resim,
 • Erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge. (Askerlik Durum Belgesi) (1997 ve öncesi doğumlular için).
 • İkametgah Belgesi
 • Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin Kıbrıs Sosyal bilimler Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu. .( Kayıt ücreti Peşin, Eğitim Ücreti 1.ve 2. Dönem başlarında toplam 2 taksit olmak üzere ödenebilir)
 • Sağlık Raporu(Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B ve Hepatit C) ve 2 adet fotokopisi
 • (Sağlık Raporunun, TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.)

 

·           Türk Lirası Hesabı
Banka Adı: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Şube Adı : KKTC Gönyeli Şubesi
Hesap Adı: Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
Hesap Cinsi : TL
Şube Kodu : 2102
Hesap No: 73117545-5004
IBAN No: TR14 0001 0021 0273 1175 4550 04

 

 • Sağlık Raporu (Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B, Hepatit C ve RPR) ve 2 adet fotokopisi ( Sağlık Raporunun, TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.)

Not: ​​

 • Sağlık raporunun TC sağlık bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastahanelerinden alınması gerekmektedir.
 • Lise diploması hazırlanmamış ise öğrencinin lise çıkış belgesi’nin aslı ve 6 adet fotokopisi kabul edilecektir.
 • Fotokopilerde noter tasdiki gerekmemektedir.

*KKTC Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın kararı ile, 2005-06 öğretim yılından itibaren KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. KKTC makamlarınca istenen AKCİĞER GRAFİSİ, HIV, HEPATIT B, HEPATIT C ve RPR tetkiklerini içerir sağlık raporunu, T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanesinden almaları gerekmektedir. Sağlık Raporu’nun aslı muhaceret işlemleri için gerekmektedir.

Muhaceret İşlemleri için öğrencilerin ülkeye pasaport ile giriş yapması gerekmektedir. Öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, Üniversiteden alacakları ‘Öğrenci Belgesi’ ile pasaport başvuru işlemlerinde öğrencilere uygulanan haklardan yararlanabilmektedirler. (ör. indirimli başvuru ücreti).

TC – KKTC (Çift Uyruklu) Öğrencilerin Kayıtları

TC – KKTC uyruklu ve liseyi Türkiye’de bitiren öğrenciler Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Üniversiteye Giriş Sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sistemi ile veya KISBÜ Giriş ve Burs Sınavına göre yapılan yerleştirme ile kayıt hakkı elde ederler. ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler TC uyruklu, KISBÜ Giriş ve Burs Sınavı ile yerleşen öğrenciler KKTC uyruklu öğrencilerin ödemiş oldukları öğretim ücretini öderler.

Özel Öğrenci Kabulü 

Üniversitedeki programlardan herhangi birine kayıtlı olmayan ve kendisine sadece bazı derslere katılabilme izni verilen kişiler ”özel öğrenci” (special student) statüsünde kaydedilirler. Bu statüdeki bir öğrenciye diploma veya unvan verilemez. Ancak, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve aldığı dersler ile bu derslerdeki başarısını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci olarak kabul edilmek isteyenlerin başvuruları, ilgili Bölüm Başkanı veya Okul Müdürü tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Özel öğrenci olarak başvuranlardan en az lise diploması aranır.

Muhaceret İşlemleri

http://www.hurriyet.com.tr/egitim/kktcde-okuyacaklar-dikkat-ulkeye-giris-artik-pasaportla-40922305

KKTC’deki üniversitelerde okuyan öğrencilere pasaport kullanma zorunluluğu getirildi.
Eylül ayında başlanacak uygulamaya göre, üniversiteliler, ülkeye pasaportla giriş yapacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) milli eğitim, içişleri ve sağlık bakanlıklarının
koordinasyonunda, ‘Kayıt Kabul Tüzüğü ve Öğrenci İzni Tüzüğü’ hazırlandı. Tüzüğe göre,
KKTC’deki üniversitelerde okuyan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim dönemi için ülkeye
pasaportla giriş yapacak. Pasaportu olmayanlara ise pasaport, öğrenci belgesi ve sağlık raporu
temini için 90 gün süre tanınacak. KKTC’ye Türkiye’den gelen öğrenciler, pasaportla yaptığı
işlemi iki yılda bir, diğer ülkelerden gelen öğrenciler ise her yıl yenileyecek.

90 GÜN SÜRE TANINACAK

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler,
uygulamayla ülkeye öğrenci olarak gelip, farklı işler yapanların engellenmesinin amaçlandığını
söyledi. Eğitimdeki kalitenin de yükseleceğini belirten Öztürkler, “Pasaportu olmayan öğrenciyi
Ada’ya almayacağız, demiyoruz. Onların önlerinde 90 günleri olacak” dedi.
KKTC’deki üniversitelerde 101 bine yakın öğrenci eğitim görüyor. 101 bin öğrenciden 59
bininin Türkiye’den, 30 bininin diğer ülkelerden ve 12 bininin de KKTC vatandaşı olduğu
belirtildi.

 

2018-2019 Yılında Kazanan Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri

Program Adı Kayıt Ücreti Eğitim Ücreti Ödenecek Toplam Ücret
İlahiyat %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺ 1.000.00 ₺
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tam Ücretli 1,000.00 TL 22,500.00 ₺ 23,500.00 ₺
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %50 Burslu 1,000.00 TL 11,250.00 ₺ 12,250.00 ₺
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %75 Burslu 1,000.00 TL 5,625.00 ₺ 6,625.00 ₺
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺ 1.000.00 ₺
Hukuk Tam Ücretli 1,000.00 TL 26,500.00 ₺ 27,500.00 ₺
Hukuk %25 Burslu 1,000.00 TL 19,875.00 ₺ 20,875.00 ₺
Hukuk %50 Burslu 1,000.00 TL 13,250.00 ₺ 14,250.00 ₺
Hukuk %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺ 1.000.00 ₺
Psikoloji Tam Ücretli 1,000.00 TL 22,500.00 ₺ 23,500.00 ₺
Psikoloji %50 Burslu 1,000.00 TL 11,250.00 ₺ 12,250.00 ₺
Psikoloji %75 Burslu 1,000.00 TL 5,625.00 ₺ 6,625.00 ₺
Psikoloji %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺ 1,000.00 ₺
Arapça Öğretmenliği %50 Burslu 1,000.00 TL 11,250.00 ₺ 12,250.00 ₺
Arapça Öğretmenliği %75 Burslu 1,000.00 TL 5,625.00 ₺ 6,625.00 ₺
Arapça Öğretmenliği %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺ 1,000.00 ₺
Türkçe Öğretmenliği %50 Burslu 1,000.00 TL 11,250.00 ₺ 12,250.00 ₺
Türkçe Öğretmenliği %75 Burslu 1,000.00 TL 5,625.00 ₺ 6,625.00 ₺
 

Türkçe Öğretmenliği %100 Burslu

 

1,000.00 TL

 

0.00 ₺

 

1,000.00 ₺

İngilizce Öğretmenliği %50 Burslu 1,000.00 TL 11,250.00 ₺ 12,250.00 ₺
İngilizce Öğretmenliği %75 Burslu 1,000.00 TL 5,625.00 ₺ 6,625.00 ₺
İngilizce Öğretmenliği %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺ 1,000.00 ₺
Özel Eğitim Öğretmenliği Tam Ücretli 1,000.00 TL 22,500.00 ₺ 23,500.00 ₺
Özel Eğitim Öğretmenliği %50 Burslu 1,000.00 TL 11,250.00 ₺ 12,250.00 ₺
Özel Eğitim Öğretmenliği %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺ 1,000.00 ₺

 

2017-2018 Yılında Kazanan Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri

Program Adı Kayıt Ücreti Eğitim Ücreti Ödenecek Toplam Ücret
İlahiyat %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺ 1.000.00 ₺
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %50 Burslu 1,000.00 TL 10,125.00 ₺ 11,125.00 ₺
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %75 Burslu 1,000.00 TL 5,062.50 ₺ 6,062.50 ₺
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺ 1.000.00 ₺
Hukuk %25 Burslu 1,000.00 TL 16,875.00 ₺ 17,875.00 ₺
Hukuk %50 Burslu 1,000.00 TL 11,250.00 ₺ 12,250.00 ₺
Hukuk %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺ 1.000.00 ₺
Psikoloji %50 Burslu 1,000.00 TL 10,125.00 ₺ 11,125.00 ₺
Psikoloji %75 Burslu 1,000.00 TL 5,062.50 ₺ 6,062.50 ₺
Psikoloji %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺ 1,000.00 ₺
Arapça Öğretmenliği %50 Burslu 1,000.00 TL 10,125.00 ₺ 11,125.00 ₺
Arapça Öğretmenliği %75 Burslu 1,000.00 TL 5,062.50 ₺ 6,062.50 ₺
Arapça Öğretmenliği %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺ 1,000.00 ₺
Türkçe Öğretmenliği %50 Burslu 1,000.00 TL 10,125.00 ₺ 11,125.00 ₺
Türkçe Öğretmenliği %75 Burslu 1,000.00 TL 5,062.50 ₺ 6,062.50 ₺
Türkçe Öğretmenliği %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺ 1,000.00 ₺
İngilizce Öğretmenliği %50 Burslu 1,000.00 TL 10,125.00 ₺ 11,125.00 ₺
İngilizce Öğretmenliği %75 Burslu 1,000.00 TL 5,062.50 ₺ 6,062.50 ₺
İngilizce Öğretmenliği %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺ 1,000.00 ₺

 

2015-2016 ve 2016-2017 Yılında Kazanan Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri

Program Adı Kayıt Ücreti Eğitim Ücreti Ödenecek Toplam Ücret
İlahiyat %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺ 1,000.00 ₺
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %50 Burslu 1,000.00 TL 9,500.00 ₺ 10,500.00 ₺
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %75 Burslu 1,000.00 TL 4,750.00 ₺ 5,750.00 ₺
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺

 

1,000.00 ₺

 

Hukuk %25 Burslu 1,000.00 TL 14,250.00 ₺

 

15,250.00 ₺

 

Hukuk %50 Burslu 1,000.00 TL 9,500.00 ₺ 10,500.00 ₺
Hukuk %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺ 1,000.00 ₺

 

Psikoloji %50 Burslu 1,000.00 TL 9,500.00 ₺

 

10,500.00 ₺

 

Psikoloji %75 Burslu 1,000.00 TL 4,750.00 ₺

 

5,750.00 ₺
Psikoloji %100 Burslu 1,000.00 TL 0.00 ₺ 1,000.00 ₺

 

Üniversitemizin Ücretleri ve Ödeme Koşulları   Ücretlerimiz ve Artışlarımız Bölümlere göre ücretlerimiz aşağıdaki gibidir. Her yıl üniversitemize giriş yılınıza göre kayıt ve eğitim ücretlerinizde (TÜFE+ÜFE)/2 oranına göre artış yapılmaktadır. Ücretlerimize %5 KDV dahildir.

KKTC Öğrencileri Kayıt Ücreti: 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için K.K.T.C. vatandaşı öğrenci Kayıt Ücreti 1,500.00 ₺’dir.
Ödeme Yöntemlerimiz: Üniversitemizi kazanan öğrencilerimiz eğitim ve kayıt ücretlerini güncel akademik takvimimiz de yazan ödeme haftasında herhangi bir Ziraat Bankası Şubesine giderek ücretlerini yatırabileceklerdir. Her bir dönem için ödenecek eğitim ücretinin yarısı ilk kayıt esnasında, geriye kalan tutar ise 2.dönem ödeme haftasında yatırılacaktır. Kayıt ücretimiz yıllık olarak dönem başında 1 defaya mahsus olmak üzere alınmakta ve tek seferde ödenmektedir.

 • Peşin Ödeme:(Bir dönemlik ücretin tamamını tek seferde ödeme)
 Ödeme için, herhangi bir Ziraat Bankası şubesine gidip eğitim ücretini peşin olarak yatırılabilir. Peşin ödemede indirimimiz yoktur.
 • Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Ödeme:Üniversite eğitim ücretlerinin taksitle ödenmesi mümkündür. Taksit imkânı, sadece eğitim ücreti için geçerlidir. Taksit sayısı en fazla 2 olarak sınırlandırılmış olup eğitim miktarı dönem içinde tamamlanacak şekilde taksitlendirilebilir. Kart ile ödeme yapmak için ödeme haftasın da üniversitemizde muhasebe birimine uğrayıp ödeme yapılabilir.

. Öğrencimiz ödemeleri aşağıdaki Ziraat Bankası Hesabımıza EFT veya havale yöntemi ile yapılabilir. Bütün ödemeler yapılırken dekontun açıklama kısmına muhakkak Öğrencinin Adı Soyadı ve T.C Kimlik numarası yazdırılması zorunludur. ZİRAAT BANKASI HESAP BİLGİLERİMİZ

 

·           Türk Lirası Hesabı
Banka Adı: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Şube Adı : KKTC Gönyeli Şubesi
Hesap Adı: Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
Hesap Cinsi : TL
Şube Kodu : 2102
Hesap No: 73117545-5004
IBAN No: TR14 0001 0021 0273 1175 4550 04

 

KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

TERCİH BURSU İMKANI
Üniversitemiz tam burslu kontenjan dışında ücretli ve kısmi burs ÖSYM kontenjanı ile yerleşen (Ücretli, % 25, % 50, % 75) ilk 3 tercihi ile yerleşmiş öğrencilerimiz için;

 1. Tercih ile yerleşene % 25,
 2. Tercih ile yerleşene % 20

ve 3. Tercih ile yerleşene % 15 tercih bursu imkanı 4 yıl boyunca kesintisiz sağlamaktadır.

KARDEŞ BURSU İMKANI

Üniversitemizde eğitim gören kardeşlere yönelik sağlanan burs imkanıdır. % 10 kardeş bursu(her bir kardeş için ayrı ayrı)

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA BURS İMKANI

Şehit çocuklarına % 100 eğitim bursu, Gazi çocuklarına % 50 eğitim bursu imkanı sağlanmaktadır.

MİLLİ SPORCU BURSU İMKANI

Lisansı devam eden Milli sporculara % 100 eğitim bursu imkanı sağlamaktadır.

AKADEMİK BAŞARI BURSU

Akademik Başarı Bursu program ve programlarda bir önceki yılda elde edilen başarı durumuna bakılarak, sınıf bazında hesaplanır. Akademik Başarı Bursu alacak öğrencilerde, ilgili yıl içinde en az 50 AKTS alması ve ilgili yılın not ortalamasının en az 3.50’a sahip olması şartı aranır.

Not: Bu burslar dışında öğretmen çocuğu veya mesleki burs indirimlerimiz için burs imkanımız mevcut değildir.