2. EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi

2. EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi
9-11 Kasım 2018 (EMISSC 2018 – CAPPADOCIA)

emissc.org